Akran öğrenmesi; öğrencilerin birbirlerine yardım etmesi, bilgi ve tecrübelerini birbirlerine aktarması biçiminde uygulanan bir öğretim yöntemi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde öğrenciler öğreterek öğrenirler. Gaustad`a göre akran öğrenmesi, daha çok özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için tanımlanan bir grup öğretimi sürecidir.

Bu süreç öğretmen gözetiminde gerçekleşir. Konu hakkında bilgi sahibi olan öğrencinin, aynı sınıf  düzeyindeki sosyal becerileri düşük diğer bir öğrenciye ya da öğrencilere bir kavramı ya da bir beceriyi öğretmesi şeklinde gerçekleşir. Okuma yazmayı diğerlerinden erken öğrenen bir öğrencinin aynı sınıftaki okuma yazma bilmeyen arkadaşlarına destek olması bu sürece örnek olarak gösterilebilir.

Akran Öğrenmesi Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Akran öğrenmesi sırasında, amaç ve sürece destek olacak gerekli materyaller öğretmen tarafından belirlenir. Öğretim sürecinde öğretmene destek olacak öğrenci ders ya da konu anlatımı öncesinde çalışmanın ilerleyişi ve arkadaşlarını nasıl yönlendirmesi gerektiği konusunda öğretmen tarafından bilgilendirilir. Akran öğrenmesinde gönüllülük esastır. Arkadaşlarına destek olacak öğrenciler mutlaka gönüllüler arasından seçilmelidir.

Neden Akran Öğrenmesi?

Akran öğrenmesinin çıkış noktası çocukların ya da gençlerin akranlarıyla daha iyi iletişim kurdukları düşüncesidir. Öğrencilerin, birbirleriyle eşit statüde olması, benzer tutum ve davranışlara sahip olması ve yetişkinlere oranla akranlarıyla çok daha sosyal etkileşim kurabilmeleri öğrenme süreci için olumlu katkı sağlamakta ve süreci hızlandırmaktadır. Öğretici konumundaki öğrenciler akranlarının sorunlarını daha iyi anlayabilirler ve buna ek olarak onlar için daha iyi birer model olabilirler.

Akran öğrenmesinin yalnızca öğrenen konumdaki öğrenciler için değil öğretici konumdaki öğrenciler için de oldukça avantajlı bir öğretim yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, öğretici konumdaki öğrenci hali hazırda var olan bilgi ve tecrübelerini arkadaşlarına aktardığı sırada tekrar etme ve pekiştirme fırsatı bulur. Bu sebeple; bu öğrenme yönteminin tüm öğrencilere katkı sağlayan bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür.

Akran Öğrenmesinin Yararları Nelerdir?

Akran öğrenmesinde; süreç, her öğrencinin, öğrenme hızına, algılama düzeyine ve öğrenme biçimine göre şekillenebilir. Süreç sırasında geri bildirim ve revize anında gerçekleşebilir. Öğrenme süreci her öğrenci için en uygun şekilde ilerlediği için hedefe ulaşmak çok daha kolaydır. Öğretici pozisyondaki öğrenciler ise akademik anlamda kendilerini geliştirme ve sosyal olgunluğa erişme olanağı bulurlar. İletişim, eleştirel düşünme becerileri, analiz yeteneği ve çalışma alışkanlıklarını geliştirme fırsatı yakalarlar.

Akran öğrenmesi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ya da doğru öğrenme yöntemleri, yeni nesil öğrenme, eğitim 4.0 ve eğitime dair daha pek çok konuda merak ettikleriniz  için İnovasyon İçin Eğitim Vakfı web sitesini ziyaret edebilir, bizimle iletişime geçebilir, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.