Tüm dünyada yaratıcı becerilerini somut üretimlere aktarmak için kaynak ve işbirliği arayan insanlar, Maker Hareketi etrafında bir araya gelip tüketim çılgınlığına karşı alternatif bir üretim modeli yaratıyor. Üretimi rekabetsiz bir ortamda yeniden tanımlayan bu hareket, isteyen herkesin bir Maker olabileceğini savunuyor – yeter ki yaratıcılığınızı keşfedin, rekabetçi değil paylaşımcı olun ve üretime geçin.

Yaratıcılık

Etrafını sürekli sorgulayan gözlerle inceleyen bir Maker’ın sorunların tespitinde ve çözümünde kullanacağı temel materyali yaratıcılığıdır. Bir Maker, yaratıcı gücüne kendi hayatı ve tüm dünyanın sürdürülebilir gelişimi için işlev kazandıracağı yöntemler peşinde olmalıdır. Maker hareketinin temel aktivitesi olan “kurcalamak” (tinkering) tam da yaratıcılığını tetiklemek isteyenlerin benimseyebileceği bir model öneriyor.

Bu eylem, insanların ellerinin altındaki araç gereçleri “kurcalayarak” yeni araç gereçler üretmeye başlamalarını ifade ediyor. Bu süreçte yaratıcı potansiyellerini fark eden Maker’lar etraflarındaki eksikleri daha net görüyorlar ve bu eksikleri kapatacak etkili tasarımlar geliştiriyorlar.

Paylaşımcılık

Maker hareketi, rekabete dayalı tüketim kültürüne karşı paylaşıma dayalı bir üretim kültürünü savunuyor. Bu nedenle her Maker için diğer Maker’larla kurduğu pratik iletişim oldukça önem taşıyor. Maker’lar plan ve tasarılarını birbirleriyle paylaşıyor, birbirlerinin projelerine katkıda bulunuyor, üretim aşaması için gereken koşulların yaratılmasında birbirlerine destek oluyorlar.

Maker’ların bir araya gelip fikirlerini ve üretimlerini diğer Maker’larla paylaştıkları “maker space”ler bu açıdan oldukça öneme sahip. Bu alternatif üretim modelinin merkezi sayılan “maker space”lerde buluşan Maker’lar paylaşımcı bir sosyal ortamda üretimlerine hazırlanıyorlar.

Üretkenlik

Yaratıcılığını kullanıp fikirler ve projeler tasarlayan, tasarımlarını başka Maker’larla paylaşıp geliştiren bir Maker artık üretim aşamasına geçmeye hazırdır. Üretkenlik, Maker hareketinin tüketimin en aza indirildiği, sürdürülebilir bir yaşam formu yaratma amacının olmazsa olmaz parçası. Her Maker, yaratım ve paylaşım sürecinin sonunda üretime geçmeli, bu üretim için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişim imkânlarını araştırmalı. Maker hareketi yaratıcılığını somut ürünlere dönüştürmek isteyen herkese gereken bilgi, birikim ve materyali sağlamak için gayret gösteriyor.

Siz de bu üç özelliği kendi günlük hayatınızın bir parçası kılarak bir Maker’a dönüşebilirsiniz. Böylelikle ister kendi yazılım teknolojinizi geliştirip ev hayatınızı kolaylaştırabilir, ister üç boyutlu yazıcı yardımıyla bir pizza üretebilirsiniz. Unutmayın: Herkes Maker olabilir!