Horizon EU (Ufuk Avrupa) Projesinin Başvuru Koşulları Nelerdir?

Avrupa Birliği’nin işbirliği içerisinde olduğu ülkelerle, bilimsel bilginin üretilmesine yönelik olarak yürütülen programlar arasında Avrupa Birliği Çerçeve Programları da yer alıyor. Horizon EU programı kapsamında üniversiteler ile sanayinin işbirliği hedefleniyor. Ayrıca Avrupa Birliği’nde yer alan ülkelerle birlikte halen daha adaylık süreci devam eden ülkelerin de işbirliği içerisinde bilime dayalı çalışmalar sunmaları hedefleniyor. Ufuk Avrupa Projesi, bu çerçevede hazırlanan projelerin dokuzuncusu olarak 2021 ila 2027 yıllarını kapsıyor. 

Horizon EU Hangi Alanlarda Çalışma İmkanı Tanıyor?

Ufuk Avrupa kapsamında birbirinden farklı çok sayıda alanda çalışma imkanı sunuluyor. Yaklaşık 95 milyar Euro’luk bir bütçe, farklı araştırma konularında çalışmaya istekli olan araştırmalar için ayrılmış durumda. 

Program kapsamında üzerinde durulan 3 temel başlık şöyle sıralanıyor:

  1. Avrupa Birliği’nin bilimsel ve teknolojik açılardan gelişimine katkı sağlamak,
  2. Avrupa Birliği’nin yenilikçi kapasitesini ve rekabetçi yönünü geliştirmek, iş süreçlerine destek olmak,
  3. Nüfusun önceliklerini belirlemek ve sosyo-ekonomik değerler ile modellerin devamlılığını sağlamak.

Araştırmacılar, yukarıda belirtilen üç temel amaca yönelik olarak çok sayıda farklı konuda açık teklif bularak kendi alanlarında araştırmalar için destek elde edebiliyor. 

Programa Kimler Başvuru Yapabilir?

Projelerde belirtilen çalışmaları yapabilecek niteliklere sahip olan tüm gerçek ya da tüzel kişiler Horizon EU projelerine başvuru yapabiliyor. Başvuru yapabilecekler şöyle sıralanabilir:

  1. Üniversiteler,
  2. Kamu Kuruluşları,
  3. Sanayi Kuruluşları,
  4. Sivil Toplum Örgütleri,
  5. Araştırma Merkezleri,
  6. Gerçek Kişiler.

Türkiye’nin de içinde yer aldığı pek çok ülke Ufuk Avrupa Projesi kapsamında fonlanabiliyor. 

Sürecin en başında Fonlama ve İhale Portalı’nda yer alan açık bir proje seçilmeli. Konu başlığı seçme işlemi yapıldıktan sonra sayfa üzerinden başlık hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Bu aşamada proje için ortaklar bulmak da mümkün. Proje ile ilgili seçim tamamlandıktan sonra projenin planlanması gerekiyor. 

Proje sürecinde yer alacak tüm aşamalar detaylı bir şekilde belirleniyor. Belirlenen aşamalar kapsamında ihtiyaç duyulan bütçe kalemleri oluşturuluyor. Bu sayede projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan toplam bütçe ortaya çıkıyor. Sürecin devamında proje kaydı oluşturuluyor. İdari form şablonlarının doldurulması ile süreç devam ediyor. Bu aşamada profesyonel bir destek almak, sürecin hatasız tamamlanması adına önerilebilir

Proje Değerlendirme Süreci Nasıl Tamamlanıyor?

Horizon EU projeleri için hazırlık süreci tamamlandıktan sonra projenin değerlendirilerek uygun bulunup bulunmaması adımına geçiliyor. Bu adımda proje taslağı, hakemlere gönderiliyor. Her programın genel bir değerlendirme kriteri olduğu gibi özel kriterler de bazı projelerde yer alabiliyor. Bu nedenle, başvuru sırasında özel koşulların ayrıntılı incelenmesinde fayda bulunuyor. 

Projeler üç farklı kriter kapsamında puanlanmakta. Üç farklı alan için hakemler tarafından 0 ila 5 puan arasında bir puanlama yapılıyor. Fonlama için yeterli puan alan projeler onaylanıyor. Değerlendirme aşamasında bireysel değerlendirmeler yapılabildiği gibi grup değerlendirmeleri de yapılabiliyor. Değerlendirme sonucuna göre projenin yapılabilirliği ortaya koyuluyor. 

Siz de Horizon EU projelerinde yer alarak fon destekli bir çalışma yapmayı hedefliyorsanız İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’ndan destek alabilirsiniz.