Bu günlerde ‘yenilik’ ve ‘yenilenme’ anlamlarına gelen inovatif kavramının yanı sıra inovatif fikirler kavramı da ilgi görmektedir. İnovatif fikir ne demek sorusuna ‘herhangi bir sorunu çözmek için ortaya konulan yenilikçi fikirlerdir’ cevabı verilebilir. Yenilikçi fikir süreçleri, mevcut bir sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan çözüm bulma sürecini anlatmaktadır. Bu süreçte bilginin verimli ve ekonomik bir şekilde kullanımı ön plandadır.

Bazı yöntem ve teknikler kullanılarak yenilikçi fikirler üretilmektedir. İnovatif bir fikri geliştirmek için bu konuda bilinçli bir çalışma sürecine ihtiyaç bulunmaktadır. Konu hakkında uzmanlardan alınan eğitimlerle sürece başlangıç yapmak mümkündür. İhtiyaç duyulan yeniliğin ortaya çıkarılması için disiplinli bir çalışma yapılmalıdır. Yaratıcılık yeteneği, kişinin kendi isteği doğrultusunda geliştirilebilecek bir kabiliyettir. Bu nedenle doğru eğitim ve yönlendirmelerle bu yeti geliştirilebilir.

İnovatif Fikirler Nasıl Bir Süreçte Ortaya Çıkar?

İnovatif fikirler mevcut olmayan bir bilginin ortaya çıkarılması değildir. Mevcut bilgiler ışığında doğru bağlantılar kurarak yenilikçi fikirler oluşturulmalıdır. Bu süreçte, mevcut sorunların çözümü için doğru sorular sorulmalıdır. Yenilikçi fikirlerin oluşturulması aşamasında farklı bilgilerin doğru bir şekilde birleştirilmesi gerekmektedir. Farklı fikirlerin bir araya gelmesi sonucunda yeni fikirlerin doğması daha muhtemeldir. Süreç boyunca ilk bulunan çözümle yetinmemek gerekmektedir. İlk fikir, yenilikçi ve sorunu tamamlayıcı olarak hissedilse de fikrin gelişim süreci yarıda bırakılmamalıdır. Her yeni fikrin yeni ve farklı bir bakış açısı kazandıracağı unutulmamalıdır.

Şirketlerde İnovasyon Örnekleri Nelerdir?

Şirketlerde inovasyon Örnekleri arasında basit gibi görünen ancak son derece işlevsel olan yenilikler dikkat çekmektedir. Örneğin, Selpak tarafından üretilen yeni kağıt mendil, bakterilerin tamamına yakınını öldürmektedir. Orka Grup tarafından üretilen anti stres tişörtler de inovatif bir fikir olarak ilgi görmektedir. Aynı ekip tarafından daha önce üretilen, kendinden parfüm kokulu erkek takım elbisesi bu alanda dikkat çeken bir başka üretimdir. İşbir yatak, yakın zamanda masaj yapan bir yatak üreterek inovasyon alanında yenilikçi bir süreci olumlu sonuçlandırmıştır. Tüm bu ürünler piyasaya daha önce sunulan ürünlerden farklı özelliklere sahiptir. Yenilikçi fikirler, gündemde olmayan ya da piyasada yer almayan bir ürünü insanlığa kazandırmaktadır. İnovatif fikirler, gelişime açık ve evrensel bir yapıya sahiptir.

Konu hakkında detaylı bilgi elde etmek ve inovatif süreçler hakkında destek almak için İnovasyon İçin Eğitim Vakfı ile iletişime geçebilirsiniz. Bilgilendirici videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. İnovasyon kavramı ile ilgili farklı blog yazılarına erişmek için Aba Innolab’ın blog sayfasını inceleyebilirsiniz.