Maker hareketi, teknoloji ile “do it yourself” (DIY) yani “kendin yap” kültürünü birleştiriyor ve herkesin bir şeyler üretebileceği ve üretmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkıyor. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan Maker hareketi; yeni endüstri devrimi olarak da adlandırılıyor. Maker hareketinin hızla yayılma nedeni olarak teknolojinin ucuzlaması ve internetin yaygınlaşması gösteriliyor. Bu hareket, kişilerin aynı hedefler çerçevesinde bir araya gelmesini, inovatif düşünce ve teknolojiden yararlanarak yeni fikirler ve yeni ürünler ortaya koymasını amaçlıyor.

Maker Hareketi Nedir? Eğitimde Dönüşüm Sağlanmalı

Maker hareketinin öncülerinden Dale Doughert’e göre; öğrencilerin tüketici konumundan üretici konumuna geçmeleri ve eğitimde değişim sağlamaları gerekiyor. Doughert, öğrencilerin yaratıcılığa ve eleştirel düşünmeye teşvik edilmesini ve yeni bir eğitim modeli yaratılmasına aktif olarak katılmalarını savunuyor. Maker hareketinin temelinde rekabetin, paranın ya da ezberin yerine paylaşım, yetenek ve deneyimin olduğunu ifade ediyor.  Amerika Birleşik Devletleri’nde maker hareketi, öğrencilerin STEM ile daha fazla ilgilenmelerini sağlamak  ve sıradan vatandaşların katılımıyla üretimi yeniden canlandırmak için hükümet tarafından da teşvik ediliyor.

Yeni endüstri devrimi temellerini maker hareketiyle atıyor. Teknoloji ile büyüyen nesil sadece bilgisayar oyunlarını oynamakla kalmıyor kod yazıyor, üretiyor ve topluma değer kazandırıyor. Danimarka’da kurulan “Fablab” bu anlamda dikkat çeken girişimlerden bir tanesi… Öğrenciler burada, problem analizi yapıyor ve çözüm üretiyorlar. Bilgi ve fikirlerini paylaşarak ürün ve hizmet üretiyor bu ürünlerle ilgili süreç analizi ve raporlarını paylaşıyorlar. Pek çok uzman ve araştırmacı bu tip girişimlerin uluslararası düzeyde yaygınlaşmasının yaratıcı, inovatif ve girişimci nesiller yetiştirmeye katkı sağlayacağına inanıyor.

Girişimciler ve Küçük Üreticiler Harekete Katkı Sağlıyor

Maker hareketinin içinde yer alan üreticilerin çoğu hobi olarak çalışsa da girişimciler ve küçük üreticiler de harekete katkı sağlıyor. Hareket uluslararası alanda dergiler, kongreler, sosyal medya kanalları ve web tabanlı pazarlarda destek görüyor. Hızla büyüyen maker hareketinin ekonomik anlamda dönüşümü sağlayacağına inanılıyor. Bu dönüşümün olumlu ve olumlu yönleri ise tartışma konusu… Çünkü, sıradan vatandaşların üretime katılmasının üretimi canlandıracağı düşünülse de; bireylerin kendi kendilerine yetecek şekilde üretim yapmalarının büyük markaları zor duruma düşürebileceği fikri de tartışılıyor.

Maker hareketi yakın gelecekte birçok alanda ezber bozacak ve dünyayı değiştirecek gibi görünüyor. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek, yeni eğitim yaklaşımları, eğitimde değişim, endüstri 4.0 ve eğitime dair daha birçok konuda farklı içeriklere ulaşmak için İnovasyon İçin Eğitim Vakfı web sitesini ziyaret edebilir, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.