Duygu Eren

Satış ve Pazarlama Eğitimi

Duygu Eren

Liderlik Eğitimi

Duygu Eren

Yatırımcı Ne İster? Eğitimi

Duygu Eren

Girişimcilikte Finansman Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Funda Hatice Sezgin

Bilimsel Araştırma, Yayın ve Sunum Süreci

Doç. Dr. Esra Yüksel Acı

İklim Krizi, Sürdülebilirlik ve Yeşil Ekonomik Dönüşüm

Fikret Adaman

İklim Krizi Perspektifinden Sürdülebilirlik

Fikret Adaman

Sürdülebilir Kalkınma