İnovasyon için Eğitim Vakfı (e4i) olarak, küresel zorluklara yenilikçi çözümler sunmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla 2018 yılında kurulduk. Vakfımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve yabancı uyruklu bireylere ulusal ve uluslararası alanda eğitim fırsatları sunarak, maddi ve manevi destek sağlamaktadır. Bugün, küresel hedefler doğrultusunda, Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) olan taahhüdümüzü, eğitim programlarımıza entegre ederek sürdürüyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Nasıl Destekliyoruz?

Sertifika Programları ile Entegrasyon: Vakfımız tarafından sunulan çeşitli sertifika programları, SKA’ları temel alan konuları içermektedir. Bu programlar, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal adalet ve ekonomik kalkınma gibi alanlarda bilinç ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimize, teorik bilgilerin yanı sıra, bu alanlarda pratik 

Çok Disiplinli Yaklaşım: Programlarımız, farklı disiplinlerden öğrenci ve uzmanları bir araya getirerek, kompleks sorunlara bütüncül çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin farklı bakış açılarına maruz kalmalarını ve sektörler arası işbirliklerine yatkın hale gelmelerini sağlamaktadır.

Uluslararası İşbirlikleri ve Ağ Oluşturma: e4i olarak, dünya genelindeki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmekteyiz. Bu işbirlikleri, öğrencilerimizin uluslararası ağlar oluşturmasına ve küresel sorunlara karşı koymada etkili roller üstlenmesine olanak tanımaktadır.

Geleceğe Yatırım

Sertifika programlarımız aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bilincini ve uygulamasını genişletirken, aynı zamanda geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz, aldıkları eğitimlerle topluma değer katmakta ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmaktadır.

Vakfımız, sürdürülebilir bir gelecek için eğitim yoluyla inovasyon ve değişim yaratmayı amaçlamaktadır. Eğer siz de bu yolculukta bizimle birlikte yer almak istiyorsanız, sertifika programlarımız hakkında daha fazla bilgi için www.educationforinnovation.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Birlikte, daha iyi bir dünya inşa edebiliriz