İnovasyon İçin Eğitim Vakfı Hakkında

İnovasyon için Eğitim Vakfı, lise ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve inovasyon alanında eğitim almasına destek olmak, networking olanakları sağlamak, yurt dışı eğitimlerinde öğrencilere destek olmak, burs ve staj imkanı yaratmak amacıyla kurulmuştur.

  • Lise Öğrencileri
  • Yüksek Lisans Öğrencileri
  • Doktora Öğrencileri

85%

Burs Desteği

92%

Staj İmkanı

Neler Yapıyoruz?

85%

Product Quality Index

92%

Energy Generation