Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) Olan Desteğimiz: Eğitim Programlarımızla Geleceği Şekillendiriyoruz

2024-06-11T06:18:47+00:00Haziran 11th, 2024|Haberler|

İnovasyon için Eğitim Vakfı (e4i) olarak, küresel zorluklara yenilikçi çözümler sunmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek