Günlük yaşamımızı düzenleyen araç gereçlerden profesyonel işlerimizi yürüttüğümüz yazılımlara dek dört tarafımızın dijital teknolojilerle sarmalandığı bir çağda yaşıyoruz. Bu dijitalleşmiş dünyanın alfabesi olarak bilinen kodlamanın önemi de bu doğrultuda gitgide artıyor. Kodlama teknolojisinin en işlevli uygulama alanlarından biri olan robotik teknolojisi, yalnızca hayatlarımızı kolaylaştırarak değil yarının dünyasına sürdürülebilir alternatif çözümler üreterek de ümit vaat ediyor.

Hem bu nedenlerle hem de sunduğu kişisel gelişim olanakları nedeniyle kodlama ve robotik becerisi artık bir uzmanlık alanı olarak değil, çocuk eğitiminin olmazsa olmaz bir parçası olarak görülüyor.

Kişisel ve profesyonel gelişim

Erken yaşta kodlama ve robotik becerisi edinen çocuklar, artık tümden bu teknolojilerin tasarladığı dünyamızda rekabet etmeye, fikir üretmeye ve pratik çözümler geliştirmeye bir adım önde başlıyorlar. Bu ilk görüşte yalnızca profesyonel gözüken yararlarının yanında, kodlama ve robotik bilgisi, çocuklara etraflarındaki problemleri teşhis etme ve çözme yetisi kazandırıyor. Yaratıcılıklarını somut düzlemlerde kullanmalarını sağlayarak özgüvenlerini geliştiriyor.

Erken yaşta kodlama ve robotik eğitimi alan çocuklar, kodlamanın temel mekanizması olan algoritma ile tanışarak analitik düşünme yeteneklerini geliştiriyor. Algoritma bilgisi, çocuklara ilgilendikleri konular, nesneler ya da materyaller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlama ve bu tanımlama sürecinde ortaya çıkan problemleri belirli işlem basamaklarını izleyerek çözme yetisi kazandırıyor.

Öğrenmek artık çok kolay

Bu alanda özgülleşmiş eğitim veren kurslar, atölyeler ve yaz okulları, farklı yaş gruplarından çocukların kodlama ve robotik öğrenmeleri için çaba gösteriyor. Bu kurslarda alanın uzmanları çocuklara algoritma, veri girişi, programlama, yazılımın temel ilkeleri gibi konularda dersler veriyor, onları öğrendikleri bilgilerle pratik uygulamalar yapmaya hazırlıyorlar. Çocuklar bu interaktif öğrenme sürecinde bir yandan okuldan arta kalan vakitlerini işlevli ve eğlenceli bir biçimde değerlendirirken bir yandan da kodlama ve robotik mekanizmalarıyla erken yaşlarda haşır neşir olma olanağı buluyorlar.

Bugünün dijitalleşmiş dünyasında kodlama ve robotik teknolojileri yalnızca mühendis olmayı hayal edenlerin değil her çocuğun edinmesi gereken beceriler arasında görülüyor. Bu alanda eğitim veren kuruluşların yaygınlığı, ulaşılabilirliği ve güvenilirliği sayesinde çocukların bu becerileri işlevsel ve eğlenceli bir biçimde edinmesi artık çok kolay. Siz de 12+ yaş grubu çocuklarınızın Maker Yaz Okulu ile kodlama ve robotik öğrenmesini destekleyebilirsiniz.