Maker hareketi, daha fazla paylaşım, işbirliği ve üretken bir toplum olma yolunda 21. yüzyılın en etkili araçlarından biri. Bir farkındalık ve motivasyon gerektiren hareket, kendine has paylaşımcı bir bakış açısına sahip kişiler sayesinde büyük bir hızla büyüyor.

Hareket, eğitime yaklaşımımızı, teknolojiyle olan ilişkimizi ve dünyayı anladığımızın temelini değiştiriyor. ‘Ben’in gücü, Maker hareketinde ‘biz’in gücüyle yer değiştiriyor. Çünkü, “bir elin nesi var iki elin sesi var” sözünü hayata geçiriyor. İnsanlar, farklı bilgi ve becerilere sahip diğer insanlarla bir araya geldiklerinde çok daha güzel işler çıkarabileceklerini görüyor.

Fikirler teknolojiyle hayat buluyor

3B baskı ve mikro bilgi işlem gibi yeni sayılabilecek teknolojiler, Maker hareketinde çok daha karmaşık projelerin gerçekleşmesine imkan veriyor. Ve belki de daha önemlisi farklı fikir ve becerileri teşvik ederek işbirliğini destekliyor. İster robotik olsun, ister geleneksel el sanatları ya da ürün tasarımı, özgürce “nasıl yapılır” sorusuna odaklanarak rekabet duygusunu ortadan kaldırıyor.

Birlikte bir hedef doğrultusunda hareket eden Makerlar, üzerine çalıştıkları projeler sırasında birbirinden çok şey öğreniyor. Bireysel fikirlere değer verirken, empati ve iletişim becerilerini güçlendirirken herkese kendi problem çözme yolunu bulmak için alan açıyor.

Teknik ve düşünsel becerileri geliştiriyor

Problemlere çözüm odaklı yaklaştığında, dünyayı güzelleştirmek için harekete geçebileceğini fark eden çocuklar; tasarım, kodlama gibi teknik becerilerini geliştirmeye de motive oluyor. Böyle bir vizyona sahip çocuklar gerektiğinde yardım istemekten ya da birbirinden öğrenmekten çekinmiyor. Çünkü birlikte çok daha güçlü olabildiklerini görüyorlar.

Bugün pek çok insana tehlikeli gelmeye başlayan teknoloji, Maker hareketi ile amaç olmaktan çıkıp araca dönüşüyor. Teknolojiyi araç olarak görmek ise, yaratıcılığı ve işbirliğini güçlendirmek için paha biçilmez bir bakış açısı kazandırıyor. Açık kaynaklı teknolojiler bunun en güzel örneği.

Çocuklar ve gençler – hatta yetişkinler – Maker hareketi sayesinde teknoloji tarafından yönetilmeyi bir kenara bırakıp, teknolojiyi üretebilir ve şekillendirebilir. “Birlikte yapmak” için motive edici maker alanları, teknolojiyi kullanarak insanların birbirine güvenmeyi, birbirini desteklediği ve birbirinden güç aldığı mekanlara dönüşüyor. Bilginin paylaştıkça artması için Maker hareketi benzersiz bir fırsat olarak karşımızda.