İşletmeler için müşteri değeri oluşturmak son derece faydalıdır. Değer inovasyonu kavramı işletmeler adına müşteri değeri oluşturmaya yarayan bir vasıtadır. Bu kavram, geleneksel inovasyon sürecinden değişik olan evreler bütününden sonra oluşan bir kavramdır. Bir sektörde faaliyet gösteren firmalar, rakipleriyle sürekli olarak belirli değişkenler bazında rekabet halindedir. Firmalar arasında düşük maliyetle hizmet sunma ve sunulan hizmeti farklılaştırma gayreti bulunmaktadır. Ancak bilinen geleneksel stratejilerin tersine, Mavi Okyanus Stratejisi farklı bir bakış açısı ile rekabete yaklaşmaktadır. Mavi Okyanus Stratejisi’ne göre herhangi bir sektörde bulunan zorlu rekabet şartlarında başarılı olmanın yolu yeni değer kavramları üretmektedir. Yeni değer kavramları üreterek müşteri değerinin yeniden tanımlanması amaçlanmaktadır.

Değer İnovasyonu Rekabeti Ortadan Kaldırıyor Mu?

Değer inovasyonu herhangi bir sektöre ait pazarda mevcut olan değerin daha da üzerinde bir müşteri değeri sunarak pazardaki mevcut rekabeti saf dışı bırakmayı amaçlar. Yani firmalar için herhangi bir pazarda rekabet değil, müşteri değeri ön planda olmaktadır. Amaç, firmanın sahip olduğu mevcut müşterilere yönelik bir değer oluşturmanın yanı sıra potansiyel müşteriler için de değer oluşturmaktır. Müşterilerin herhangi bir ürün ya da hizmete yönelik olan değer algısını çözümlemek bu sürecin en temel adımını oluşturmaktadır. Günümüzde tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için başarının en kritik noktası müşteri değeridir. Bir firma başarılı olmak ve kar maksimizasyon hedefine ulaşmak istiyorsa, müşteri değerini en temek başarı kriteri olarak belirlemelidir.

Değere Dayalı Olan İnovasyon İçin Nasıl Bir Süreç İzlenmelidir?

Geleneksel inovasyon süreci için literatürde anlatılan süreçler dikkat çekmektedir. Ancak değere yönelik olarak açıklanan herhangi bir süreç literatürde yer almamaktadır. İnovasyon Türleri arasında yer alan değere dayalı inovasyonda müşterinin gözünde işletme adına farklı ve yeni bir değer yaratılmalıdır. Müşterilerin firma inovasyon sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Müşteriler kendi içerisinde farklı gruplara mensuptur. İnovasyon sürecinde her müşteri grubunun farklı inovasyon sürecine katılması gerekmektedir.

Mavi okyanus stratejisinin temelinde bulunan değere dayalı inovasyon, maliyet etkinliğine önem vermektedir. Maliyet etkinliğinin yanında müşterilere sunulan değer önerisinin artırılması da dikkate alınmaktadır. Firmanın sunduğu ürün ya da hizmetlerin geliştirilerek yeni pazarlara girmeye imkan tanıması zorunludur. Değer inovasyonu mevcut pazarda bir boşluk bularak bu boşluğu doldurmaya gayret göstermektedir.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için İnovasyon İçin Eğitim Vakfı ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bilgilendirici videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz.