Bugün bilgisayar kullanımı ve teknoloji hayatımızın her alanında: İletişim kurmada, eğitimde, bilgi edinmede, sosyal medya kullanımında, bankamatikleri kullanmada, güvenlik sistemi kurmada ve alışveriş yapmada… neredeyse hayatın her alanında teknoloji karşımıza çıkmakta. Yıllardan beri ilkokul öğrencilerine hayatı anlamaları için matematik, biyoloji gibi bilimin çeşitli alanları öğretilmektedir. Artık hayatı anlamaları için çocukların teknolojik bilgiye sahip olmaları, belli oranda teknolojiyi anlamaları şart haline geldi.

Bu yüzden günümüzde STEM olarak bilinen (Türkçesi FeTeMM) eğitimi eğitimin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının kısaltmasından oluşan bir kelimedir. Bu alanların hepsini içeren çocuklara verilen eğitime STEM adı verilir.

Teknolojinin temeli nereden gelmektedir?

Her teknolojik aracın kullandığı belli bir metot vardır. Bir bilgisayarın, elektronik cihazın ya da bilgisayar programının sizin dilinizi, verdiğiniz komutları anlayabilmesini sağlamak için  kodlama ve programlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kodlama ve programlama bilgisayar programları ve insan arasındaki iletişim aracıdır. İki tarafın birbirini anlamasını sağlayan bir dildir adeta. Çocukların teknolojiyi bilmekten öte teknolojinin nereden geldiğini açıklayan, teknolojinin yapı taşı olan bu özel dili öğrenmesinin getirdiği bir çok ayrıcalık vardır.

Çocuklar için kodlama eğitimine ne zaman başlanmalı?

“4 ve 5 yaşındakiler henüz yazı yazmayı ve okumayı öğrenmeden kodlamanın ve bilgisayara komut vermenin temelini öğrenebilir.” 4 ve 5 yaştan itibaren temel kodlama eğitimi verilmesi mümkündür. Üstelik çocuğunuzun gelişimi ve geleceği için oldukça faydalı olacaktır. İlkokul yıllarından sonra ise kodlamayla ilgili eğitimler yaş dikkate alınarak derecelendirilebilir. Çocuğun yaşı arttıkça daha gelişmiş ve ileri düzey kodlama eğitimlerini öğrenmesi mümkün olacaktır.

KODLAMA ÖĞRENMENİN ÇOCUKLARA KAZANDIRDIKLARI

Kodlama Farklı Bir Dildir

Dil, bir yandan çocuklara iletişim kurma ve mantıklı düşünme becerisi kazandırırken diğer yandan çocukların sözel ve yazı yazma yeteneklerini geliştirir. Küçük yaştaki çocukların ana dillerinden farklı diller öğrenmesinin pek çok yararı bulunmaktadır. Birden fazla dille iç içe olan çocuklar dış dünyayı daha iyi anlayacaklardır. Kodlama da bir başka dildir. Alfabedeki her harfin 0 ve 1 rakamlarıyla temsil edilen özel formülü vardır. Bu 0 ve 1’ler teknolojinin işleyişini sağlar. Çocukların bu işleyişi öğrenmeleri teknolojiyle iletişim kurmalarını sağlayacak ve hayatlarını kolaylaştıracaktır.

Kodlama yaratıcılığı besler

Çocuklar kodlama öğrenirken zihinlerini güçlendirirler. Kodlamayla bir sonuca varılır. Yani bir şeyler yaratmak gibidir. Bu yüzden çocukların yaratıcılığını destekleyecektir. Ayrıca bir kod birden farklı şekilde yazılabilir. Böylelikle kodlama öğrenen çocuklar bir olaya farklı açılardan bakmayı öğreneceklerdir. Bu da çocukların yaratıcılıklarını besleyecektir.

Kodlama matematik becerilerinde etkilidir

Kodlama soyut konseptleri algılamada etkilidir. Matematik de soyut konsepte sahiptir. Kodlama becerisiyle matematik becerisi bir biriyle örtüşmekle birlikte bir birini destekleyici becerilerdir.

Kodlama akademik yazı yazma performansını arttırır

İyi bir yazı alt yapı ve paragraf planlanması yapılmış bir yazıdır. Kodlama yapmayı öğrenen çocuklar nasıl plan ve organizasyon yapabileceklerini öğrenirler. Bu yeti yazı yazma becerisini de geliştirecek bir yetidir.

Kodlama problem çözme ve hesaplama becerilerini geliştirir

Kodlama da problem çözmek gibidir. Hayatta sürekli problemlerle karşılaşıyoruz. Kodlama öğrenmek günlük hayattaki problemleri çözerken de pratiklik sağlar. Problem çözme ve hesaplama becerisi gelişen çocuklar hayattaki problemlerine karşı da daha akılcı ve pratik yaklaşımlarda bulunacaklardır.

Kodlama geleceğe hazırlar

Teknoloji geleceğe açılan kapıdır. Kodlama da teknolojinin yapı taşını anlamamızı sağlar. Kodlama öğrenen çocuk kariyerine bir adım önde başlar. Geleceğin dili kodlama dilidir.