İnovasyon için Eğitim Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “Uluslararası İklim Değişikliği, Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Konferansı” büyük bir başarıyla tamamlandı. 

Konferans, çevrim içi bir platformda, İngilizce ve Türkçe olarak multidisipliner konularda araştırma sonuçlarını sunan ve tartışan akademisyenleri bir araya getirdi. Konferansın ana teması, “2030 Gündemine Doğru İklim Değişikliğinin Azaltılması, Adaptasyon İçin Enerji Dönüşümü ve Enerji Verimliliğinin Rolü” olarak belirlendi. 

 

Bu kapsamda, enerji, ulaşım, mekansal planlama, biyoçeşitlilik, binalar, su ve atıksu, tarım ve gıda, atık yönetimi gibi alanlarda kentsel ve bölgesel düzeyde politika önerileri geliştirmek amacıyla kısa, orta ve uzun vadede iklim değişikliğinin etkileri ve sonuçları analiz edildi. Yenilenebilir ve temiz enerji, iklim değişikliği odaklı gelecek senaryoları ve modellemeleri ile sosyal politika araştırmalarını içermeyi, yenilenebilir enerji üretim kapasitelerini artırmayı ve enerji verimliliğini artıracak finans ve teknolojinin oluşturulması için araştırma temelli çözümler üretmeyi hedefleyen konferans, katılımcılarına zengin bir içerik sundu.

Konferansın açılış konuşmasını  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’dan Doç.Dr. Gamze Sart gerçekleştirdi. 

İlk panelde, Esra Yüksel Acı’nın moderatörlüğünde Onur Ünlü – TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı& ESCON CEO’su ve Kubilay Kavak, PhD- TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS CEO’su gibi değerli konuşmacılar, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve yeşil inovasyon konularında bilgilerini aktardılar.

İkinci panelde ise Fatih Kuşçu’nun moderatörlüğünde Yusuf Günay – H2DER Başkanı, Mehtap İpek – Çalık Enerji İş Geliştirme Müdürü ve Argun Karaçay – Pure Energy Yönetici Ortağı gibi önemli isimler, hidrojen enerjisi, enerji iş geliştirme ve sürdürülebilir enerji çözümleri hakkında bilgilerini paylaştılar.

Bu tür etkinlikler, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılması için kritik bir öneme sahiptir. İnovasyon için Eğitim Vakfı, bu tür etkinliklerle bilim ve sürdürülebilirlik adına önemli katkılarda bulunmaya devam edecektir.