Hızla gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir döneme adım attık. Dijital çağ denilen günümüz dünyasında meydana gelen yeniliklere uyum sağlamak için hemen hemen her alanda değişim ve dönüşüm yapılması gerekiyor. Bu alanların en önemlilerinden biri de eğitim dünyası. 21. yüzyılda doğan ve internetin hayatlarının merkezinde olduğu çocuklar, teknolojiyi daha da ileriye götürecek bir nesil olarak potansiyelleri ve buna bağlı olarak hedefleri de bir hayli yüksek olan çocuklar. 

Onların fikirlerini rahatça uygulamalarını, kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak ve beklentilerini karşılayabilmek için ders içeriklerinden sınıf ortamı ve hatta öğretmenin ders işleyiş yöntemlerine kadar her şeyin yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Bu amaçla bilgisayara ve elektronik sistemlerden meydana gelen düzeneklere işlem yaptırmak için yazılan komutlar demek olan kodlama veya programlama diye anılan dersler yeni eğitim müfredatında yerini almaya başladı. 

Kodlamanın Çocuklara Öğretilmesinin Önemi 

Her şeyden önce bilgisayar alanında ilerlemek için kodlama öğrenmeye erken yaşlardan itibaren başlamak gerekiyor. Bu nedenle çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için onların teknolojiyle yakından alakalı olarak büyümelerini sağlamak gerekiyor. Alternatif düşünme becerisinin gelişimi, farklı durumlar arasındaki bağlantıyı kavrama yeteneği, problem çözme, sabırlı olma, disiplinli çalışma ve inovatif ruh gibi yetilerin hepsi kodlama dersleri sayesinde pratiğe dönüştürülmüş oluyor. 

Kodlama Eğitimlerine Dünya Çapında Verilen Önem 

Kodlama öğrenmenin hayati bir yol olduğunu savunan Steve Jobs’a ek olarak New York belediye başkanı M. Bloomberg de yeni bir yıla girerken kod yazmayı öğrenmenin ilk hedefi olduğunu belirterek tabir yerindeyse bir ivme başlattı. Singapur, İngiltere ve ABD hükümetleri gündemlerindeki en önemli konunun okullardaki kodlama eğitiminin olduğunu duyurdular. 

Estonya, sınıflarda kodlamayı deneyen ilk ülkelerden biri olarak pilot uygulama başlattı ve hız kesmeden tüm okullarında uygulamaya koyuldu. İlerleyen aylarda kodlama eğitimi Birleşik Krallığın eğitim müfredatına da kesin olarak girdi. Teknolojinin önde gelen isimlerinden olan Bill Gates ve Mark Zuckerberg’in de içlerinde bulunduğu girişimler kodlama öğrenmek isteyenler için online eğitim sitesi kurdular.  

Kodlama Eğitmen Eğitimi

Çocukların kodlamayı öğrenmesi, kendilerini geliştirmeleri ve projeler üretmeleri noktasında eğitmenlerin onlara bir nevi rehberlik etmesi gerekiyor. Ders materyali hazırlama, teknoloji ile desteklenmiş araç gereç kullanımı ve hatta ders anlatım dilinin zenginleştirilmiş, güncel ve teknolojik gelişimlere paralel değişen bir yapıda olması bekleniyor. Kodlama eğitmen eğitimleri sayesinde öğretmenler de birer uzman öğrenici haline gelip öğrencileri ile birlikte öğrenmeye devam eden bir sürece dahil olmuş oluyor. 

Kaynaklar