“Birlikte yap” mottosuyla bilinen Maker hareketi, her yaştan insanın yaratıcılığına pek çok katkı sağlıyor. Maker hareketi, özellikle gelişimin en verimli, yaratıcılığın zirvede olduğu çocuklar ve gençlerin hayatında önemli bir yer tutuyor. Peki, Maker alanları yaratıcılığı nasıl geliştiriyor?

Heyecan ve heves uyandırır

Yaratıcılığın ön plana çıktığı ilk nokta Maker alanlarının öğrencileri yeni şeyler denemek için heyecanlandırması. Maker alanları tasarlanırken, yenilikçi ve motive edici yerler olmasına özen gösterilir. Çünkü bu alanların gerçekten faydalı olmasına giden öncelikli yol, heves ve heyecan yaratacak ortamı oluşturmaktan geçiyor.

Çocukların başlangıçta hayatlarına yeni giren bu çeşitli malzemeler ve aletlerle ne yapmak istediklerinden emin olmamaları çok doğal. Maker alanlarının önemi de bu tanışıklığı yaratmakta yatıyor. Taze beyinlerin kodlamayla, üç boyutlu yazıcılarla yeni bir şeyler denemeleri onlara kendi ilgi alanlarını ve kapasitelerini tanıtır, ilerisi için yeni kapılar açar.

Kısıtlama yok

Maker alanlarında herhangi bir kısıtlama olmayışı da yaratıcılığı geliştirmekte önde gelen faktörlerden biri. Yaratıcılığa ulaşmak için zihnin belli duvarları küçük yaşta kırılmalı ve yaratıcılığın önündeki engel kaldırılmalı. Maker alanları öğrencilerin kendi ufuklarını açmayı en iyi başarabileceği yer.

Eğitim sisteminin getirdiği standardizasyondan kaçmak için Maker alanları ideal yerler. Okula başladıklarından beri genelde soru şıklarıyla sınırlı kalan ve zamanla tek bir alan seçmeye yöneltilen öğrencilerin bu sınırlar kaldırıldığında ne yapabileceklerini görmeleri çok farklı sonuçlara yol açabilir. İleride bu insanlar çok çeşitli disiplinlerde ürün verebilirler.

Üretimin değerini öğretir

Günümüzde üretim, tüketimden çok daha sürdürülebilir bir faaliyet haline geldi. Üretim de yaratıcılıktan geçtiğine göre çocukların sadece müşteri veya tüketici değil yaratıcı olmayı öğrenmesi önemli. Maker alanları, çocukların bu bilince erişmelerine yardımcı olur. Bugün kendi ürettiklerinden mutlu olan çocuklar zamanla yaratma kapasiteleri doğrultusunda ilerleyerek geleceğin yenilikçileri haline gelirler.

Unutulmasın ki yaratıcılık çok değerli bir hazine. Kolay erişilebilir yerlerde Maker alanları tasarlamak da çocukların hayatını ve geleceğini değiştirebilmek için oldukça gerekli bir adım. Bu nedenle okullar pratik ve eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi teşvik eden Maker alanları inşa etme fikrini desteklemeli.